FÖRSKOLAN KALVEN

Vi är ett föräldrakooperativ i Sunne kommun med inriktning på skog och natur. Vi lägger också stor vikt vid maten och har därför riktig hemlagad mat. Kalven är ett Förädrakooperativ och du som förälder har en god insyn i verksamheten eftersom du är en del av den. Detta betyder att du har en chans att påverka hur ditt barns förskoletid ska vara. Du får också en större insyn i ditt barns vardag. Som förälder får man också en social kontakt på köpet då man lär känna de andra föräldrarna på möten, fester som barnen ordnar osv. Barnen får också en tryggare uppväxt eftersom de har många engagerade vuxna omkring sig.