KOOPERATIV

Samverkan med vårdnadshavare

Vi är ett föräldrakooperativ i Sunne kommun med inriktning på skog och natur. Vi lägger också stor vikt vid maten och har därför riktig hemlagad mat. Nedan kan du läsa vår kostpolicy.

Vår barngrupp består nu av 20 barn och ett barn har alltid en heltidsplats. Syskongrupper med åldrar 1-6 år. Vår personal jobbar temainriktat utifrån läroplanen och med barnkonventionen som utgångspunkt.

Kostpolicy.pdf


Inskolning

Personal informeras och bjuder in de aktuella familjerna att hälsa på vid fyra tillfällen ca. en termin före inskolningen. På så vis får barnen och vårdnadshavarna en lång och försiktig inskolning, som ger barnen trygghet. Tre till fyra veckor innan den riktiga inskolningen, får familjerna reda på vem av personalen som kommer att ta hand om just er inskolning. Ni får också ett schema som beskriver hur vi har tänkt inskolningen, ni har möjligheter att ge synpunkter på schemat så kan vi se hur vi kan hjälpa till att lösa dessa. Vi har två veckors inskolning och längre om det behövs. Vårdnadshavare som inskolar syskon har möjlighet att välja en kortare inskolning med längre dagar.


Daglig kontakt

Genom att vi möter barn och vårdnadshavare i hallen och visar ett positivt och vänligt bemötande, känner de sig välkomna och sedda på Kalvens förskola. Atmosfären på förskolan är tillåtande så att vårdnadshavarna alltid skall känna sig välkomna när som helst. Vår målsättning är att ha en öppen och naturlig kommunikation. Vi tycker det är viktigt med den dagliga kontakten vid lämning och hämtning. Eftersom vi är ett föräldrakooperativ så har vi ett jourschema som innebär att vårdnadshavarna får gå in som vikarie när någon ordinarie personal är sjuk eller ledig.


Vårdnadshavare

Vi har möten för vårdnadshavare två gånger per år, då får de information om förskolans verksamhet och har möjlighet att ställa frågor. Vi berättar vad vi gör under veckans olika dagar och vilka aktiviteter som är grovplanerade. Vi jobbar temainriktat så under mötet presenteras hur och varför vi tänker jobba med det nya temat. Som vårdnadshavare har vi också ansvar för våra jourveckor. Vi har två fixardagar och städdagar per år, 1 på våren och en på hösten.


Utvecklingssamtal

Genom att vi som personal tillsammans med vårdnadshavarna går igenom barnens portfolio på hösten och på våren stämmer vi av vår och vårdnadshavarnas bild av barnets utveckling. Tillsammans bestämmer vi vad förskolan kan göra för just ditt barn. Vi stämmer av under årets gång genom vardaglig kontakt och på utvecklingssamtalen. Barnen är med på utvecklingssamtalet en stund och berättar sina åsikter och tankar om förskolan, med hjälp av sin portfolio. Utflykter och fester som Förskolan bjuder på är sommar och vinterföreställningar i form av teater och sång, det kan vara en presentation av temat vi jobbat med, lucia, julspel etc. Då bjuds vårdnadshavarna in och i mån av plats även släkt och vänner. Vi beslutar alla tillsammans i styrelsen om vi ska ta med fika eller äta något tillsammans.