VI MÅNAR OM VÅR PERSONAL

Vår personal är kompetent och engagerad, och för att kunna driva en bra förskola också i framtiden anstränger vi oss för att erbjuda goda arbetsvillkor. Personalen fortbildas kontinuerligt genom utbildningar, göra studiebesök och åka på mässor.

Hos oss är jämte barnen personalen det viktigaste. Vår ambition är att ge mesta möjliga resurser för att tillgodose barnens behov, och centralt i detta är välutbildad personal, och hög personaltäthet.


Personalen består av...

Jenny: Förskolechef

E-post: jenny@kalven.seAnna-Lena: Förskolelärare

E-post: anna-lena@kalven.se

annalenapng

Tina: Barnskötare
E-post: katarina@kalven.se

tinapng


Gunilla: Barnskötare
E-post: gunilla@kalven.se


Elsie: Vikarie


Linda: Kokerska
E-post: linda@kalven.se
linda2png