VI MÅNAR OM VÅR PERSONAL

Vår personal är kompetent och engagerad, och för att kunna driva en bra förskola också i framtiden anstränger vi oss för att erbjuda goda arbetsvillkor. Personalen fortbildas kontinuerligt genom utbildningar, göra studiebesök och åka på mässor.

Hos oss är jämte barnen personalen det viktigaste. Vår ambition är att ge mesta möjliga resurser för att tillgodose barnens behov, och centralt i detta är välutbildad personal, och hög personaltäthet. På Kalven har vi för närvarande 3,5 vuxna per 17 barn i verksamheten, vilket ger ca 4,8 barn per vuxen, vilket kan jämföras med ca 6 barn per vuxen i de kommunala förskolorna.

Personalen består av...

Helena: Förskolechef

Vikarie som barnskötare av och till sedan 1991. Fast anställning sedan 1998 som barnskötare. Utbildade sig till förskollärare och var färdig i januari 2009.

E-post: helena@kalven.se

Tel: 0565-310 50

Anna-Lena: Förskolelärare

Förskollärare och har varit här sedan starten 1990.

E-post: anna-lena@kalven.se

Tel: 0565- 310 50

Tina: Barnskötare

Fast anställd from 2001 som barnskötare. Har varit vikarie till och från sedan 1994.

E-post: katarina@kalven.se

Tel: 0565-310 50

Linda: Kokerska

Linda är vår kokerska som lagar all vår mat med omsorg.

E-post: linda@kalven.se

Tel: 0565-310 50