OM KALVEN

Vi är ett föräldrakooperativ i Sunne kommun med inriktning på skog och natur. Vi lägger också stor vikt vid maten och har därför riktig hemlagad mat. Nedan kan du läsa vår kostpolicy och se på vår film ”från jord till Bord”

Vår barngrupp består nu av 20 barn och ett barn har alltid en heltidsplats. Syskongrupper med åldrar 1-6 år. Vår personal jobbar temainriktat utifrån läroplanen och med barnkonventionen som utgångspunkt.

En vecka på Kalven kan se ut såhär…

Måndag
9.00 Vi går till skogen, barnen har ryggsäck med vattenflaska och frukt i. Återkommer till förskolan ca. 11.30. Lunch och sedan vila, de minsta barnen sover och de lite äldre hör en saga. På eftermiddagen är barnen ute på vår gård.

Tisdag-Torsdag
9.00 Samling och frukt. Vi går igenom vilka barn och personal som finns på förskolan och vilka som är hemma. Dagarna innehåller temainriktat arbete som nu kommer att utgå från Ninni skogstroll. Läroplanen ligger som grund i allt vårt arbete. Musik, dans, drama, bild & form, rörelse, matematik, lekar är några av de aktiviteter som vi använder oss av i vårt arbete för att nå målen i läroplanen. Gruppen delas på förmiddagarna och arbetar utifrån deras erfarenheter, intressen och önskemål. Sedan är det lunch och vila. På eftermiddagen är vi ute på vår gård.

Fredag
9.00 Morgonsamling och frukt. Fredagar leker barnen ”fritt” dagen. Då är vi hela dagen på förskolan. För de barn som har fått en förskoleplats hos oss och skall börja här om några månader får komma på ”öppethus” på förmiddagen mellan 9.30 till 11.00.

Kostpolicy (pdf)

Från Jord till Bord

 
 
 

KOOPERATIV

Samverkan med vårdnadshavare

Inskolning

Personal informeras och bjuder in de aktuella familjerna att hälsa på varje fredag ca. en termin före inskolningen. På så vis får barnen och vårdnadshavarna en lång och försiktig inskolning, som ger barnen trygghet. Tre till fyra veckor innan den riktiga inskolningen, får familjerna reda på vem av personalen som kommer att ta hand om just er inskolning. Ni får också ett schema som beskriver hur vi har tänkt inskolningen, ni har möjligheter att ge synpunkter på schemat så kan vi se hur vi kan hjälpa till att lösa dessa. Vi har två veckors inskolning och längre om det behövs. Vårdnadshavare som inskolar syskon har möjlighet att välja en kortare inskolning med längre dagar.

Daglig kontakt

Genom att vi möter barn och vårdnadshavare i hallen och visar ett positivt och vänligt bemötande, känner de sig välkomna och sedda på Kalvens förskola. Atmosfären på förskolan är tillåtande så att vårdnadshavarna alltid skall känna sig välkomna när som helst. Vår målsättning är att ha en öppen och naturlig kommunikation. Vi tycker det är viktigt med den dagliga kontakten vid lämning och hämtning. Eftersom vi är ett föräldrakooperativ så har vi ett jourschema som innebär att vårdnadshavarna får gå in som vikarie när någon ordinarie personal är sjuk eller ledig.

Möten för vårdnadshavare

Vi har möten för vårdnadshavare två gånger per år, då får de information om förskolans verksamhet och har möjlighet att ställa frågor. Vi berättar vad vi gör under veckans olika dagar och vilka aktiviteter som är grovplanerade. Vi jobbar temainriktat så under mötet presenteras hur och varför vi tänker jobba med det nya temat. På höstens möte kommer vi också att diskutera om olika kläder som kan vara bra att ha på förskolan.

Utvecklingssamtal

Genom att vi som personal tillsammans med vårdnadshavarna går igenom barnens portfolio på hösten och på våren stämmer vi av vår och vårdnadshavarnas bild av barnets utveckling. Tillsammans bestämmer vi vad förskolan kan göra för just ditt barn. Vi stämmer av under årets gång genom vardaglig kontakt och på utvecklingssamtalen. Barnen är med på utvecklingssamtalet en stund och berättar sina åsikter och tankar om förskolan, med hjälp av sin portfolio. Utflykter och fester som Förskolan bjuder på är sommar och vinterföreställningar i form av teater och sång, det kan vara en presentation av temat vi jobbat med, lucia, julspel etc. Då bjuds vårdnadshavarna in och i mån av plats även släkt och vänner. Vi beslutar alla tillsammans i styrelsen om vi ska ta med fika eller äta något tillsammans. Ibland åker vi på heldags utflykter tillsammans med vårdnadshavarna, det kan vara pulkaåkning, badresa eller andra utflykter.