Grön Flagg

Var rädd om naturen

Förskolan Kalven har återigen blivit Grön Flagg-certifierade. Vi har arbetat med olika teman som t.ex. energi & klimat.

Släcka lampor:

I denna process är det lätt att få alla delaktiga för att det sker flera gånger om dagen, att vi släcker lampor när vi lämnar rummen. Inflytandet är ju väldigt svårt för vi har tillsammans kommit överens om att lampan ska släckas för miljöns skull. Vill då vissa barn att lampan ska lysa när vi lämnar ett rum så röstas det ner. Lampan skall släckas! Vi har haft en stor lapp som påminner oss.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stänga av bilmotorn:

Detta mål har funnits med i vardagen för alla. I en enkätundersökning vi gjort där vårdnadshavarna får berätta hur det gått för dem med målen i grön flagg säger de att de flesta är bra på att stänga av bilen, lite sämre vintertid. De säger också att barnen påminner dem om de glömmer. Vid varje styrelsemöte finns en stående punkt där målet tas upp och hur det går. På våra barnråd på vår stående punkt grön flagg tar vi upp våra satta mål. Barnen säger att deras föräldrar stänger av motorn. När vi jobbar med barnen samtalar vi om varför vi ska stänga av motorn. Det är bra med dessa typer av mål för det är konkret och vardagligt för barnen.

Kommentar från Grön Flaggs-rapport

gronflagg”Bra jobbat, förskolan Kalven! Det är inspirerande att läsa er rapport och se hur ni har integrerat hållbar utveckling i er verksamhet! Ni har jättefina bilder som speglar vad ni har gjort och ni har genomfört många spännande energi-experiment. Det är bra att barnen tar med hållbarhetsarbetet hem och försöker påverka sina föräldrar- det bådar gott om framtiden! Ni har verkligen lyckats fånga barnens intresse och nyfikenhet att vilja att delta och utforska. Ni är en förskola som är på god väg mot en Hållbar utveckling. Det verkar som att ni har ett givande Grön Flagg -arbete både för barn och vuxna!”

Länk till Grön Flaggs-rapport Gron Flagg – Rapport 20 jan 2016

 

Experiment1