För styrelsen i Förskolan KalvenSom styrelsemedlem i Förskolan Kalven har du ett login till dropbox där bl.a
protokoll, kalvenbladet, årshjul till poster och lokal arbetsplan lagras.