Natur och rörelse, miljö & hemlagad mat.

Välkommen till en naturnära förskola med fokus på rörelse, miljö och hemlagad mat. Förskolan ligger i Mellby, strax utanför Sunne tätort, med skogen runt knuten och kohagen som närmsta granne.

Vårt värdegrundsarbete genomsyrar hela vår verksamhet, och att värna om varandra och vår miljö är för oss det absolut viktigaste. 

Vi har en liten och trygg barngrupp i blandade åldrar med hög personaltäthet. Här går omsorg, lek och lärande hand i hand, och vi lägger stor vikt vid att tillgodose varje barn den omsorg och utbildning det behöver.