Natur, miljö & hemlagad mat.


Vi är ett föräldrakooperativ som finns i Mellby, 7 km sydost om Sunne tätort på väg mot Östra Ämtervik.

Kalven har funnits sedan år 1990 och drivs av engagerade vårdnadshavare och personal. Vi är en Grön Flagg certifierad miljöförskola med inriktning på natur, miljö och hemlagad mat för barn i åldrar 1–6 år, med barnen i fokus. Vi arbetar dagligen med hur vi är mot varandra och hur vi tar ansvar för vår gemensamma miljö.

Vi har en liten trygg barngrupp med hög personaltäthet. Här får omsorg, lek och lärande bilda en helhet som gör att varje barn får chans att utvecklas till sin fulla potential.

Vi har en stor och kuperad utegård där vi vistas dagligen. Förskolan har nära till skogen och dit går vi varje vecka, där vi vuxna är medupptäckare. Barnen får med alla sina sinnen uppleva, lära känna och tillägna sig kunskap och förståelse för och om naturen.

Att vara en del av ett föräldrakooperativ gör att du som vårdnadshavare får inblick, inflytande och delaktighet i ditt barns förskoletid. Vårdnadshavarna ansvarar för i stort sett allt som rör Kalven- utom den dagliga pedagogiska verksamheten som de anställda pedagogerna sköter.

Vår personal arbetar temainriktat utifrån Skolverkets läroplanför förskolan (Lpfö18) och med barnkonventionen som utgångspunkt.