Verksamheten på Kalven ska vara rolig, trygg och lärorik för alla. Vi arbetar temainriktat och utgår från barnens intressen, där natur, rörelse, hälsa och skapande är en viktig del i vår verksamhet. Vi värnar och uppmuntrar den fria leken.

Vi är inspirerade av Reggio Emilia pedagogiken som utgår från barnens behov. Reggio Emilia har en positiv syn på barnen, en stark tro på människans möjligheter. Att alla barn föds rika och intelligenta med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. Vi vuxna är ”medforskare” som utforskar, vägleder, uppmuntrar och utmanar tillsammans med barnen. Pedagogiken förenas med omsorg i en verksamhet som tar ansvar för hela barnet hela förskoletiden.

Utevistelse & Rörelse

Vår utegård använder vi varje dag där det finns en stor kuperad gräsmatta med en lekstuga/ställning, stor lek-båt, gungor och lek-buss på. Vi har också ett område med stor sandlåda, gungor och plats för att cykla och utöva bollsporter etc. Där till har vi en uteplats som vi använder vid utomhus-undervisning och när vi äter våra måltider utomhus. Vår gård ligger i nära anslutning till en liten skog och 100 m sydväst om vår förskola har vi en större skog som vi besöker varje vecka. Rörelse ligger oss varmt om hjärtat så varje vecka har vi även planerade rörelsepass som rörelselekar, skidåkning, hinderbanor, terränglöpning, långpromenader och dans. Vi besöker ishallen för skridskoåkning och använder oss av kommunens gymnastikhallar för att få tillgång till gymnastikredskap.

Lokal Arbetsplan 2022 23-1.pdf
Likabehandlingsplan 22 23.pdf