Kooperativ

Alla familjer med barn på Kalven är medlemmar i vår förening Föräldrakooperativet Kalven där alla familjer har en plats i styrelsen. Det innebär att du som vårdnadshavare får stor inblick, inflytande och delaktighet i ditt barns vardag.

Styrelsen ansvarar i stort sett för allt som rör Kalven- utom den dagliga pedagogiska verksamheten som de anställda pedagogerna sköter. Alla i styrelsen är arbetsgivare och är ansvariga för verksamhetens personal. Vårdnadshavarna tilldelas olika poster i styrelsen som ordförande, sekreterare, kassör, vice kassör eller personalansvarig. Man medverkar också i arbetsmiljögruppen och kan ha ansvarsområden som att söka fonder, ansvara för fastigheten, it, Grön Flagg-arbetet, arrangera fester och vissa utflykter etc.

Vi har ett jourschema som innebär att vårdnadshavarna går in och arbetar när någon ordinarie personal är sjuk eller ledig. Vårdnadshavarna ansvarar över sina jourveckor där det ingår att helgstäda, klippa gräs/skotta snö och sand samt enkla små reparationer. Två gånger om året har vi en gemensam städ- och fixarhelg.

När förskolan åker på aktiviteter utanför förskolan som t ex teater, skridskoåkning, gymnastik, utflykter etc. hjälper vårdnadshavarna till och kör.

Förskolan bjuder på sommar- och vinterföreställningar i form av teater, dans och sång. Det kan vara en presentation av det aktuella temat eller luciatåg eller julspel. Då bjuds vårdnadshavarna in och i mån av plats släkt och vänner.

Vårdnadshavare

När nya familjer vill börja hos oss informeras personal och de bjuder in de aktuella familjerna att hälsa på vid några tillfällen före inskolningen. På så vis får barnen och vårdnadshavarna en lång inskolning, som ger trygga barn. Vi har två veckors inskolning och längre om behov finns. För trygga syskon kan vi erbjuda en kortare inskolning om pedagogerna och familjen anser det vara bra för barnet.

Personalen tycker det är viktigt med den dagliga kontakten vid lämning och hämtning. Förskolans målsättning är att ha en öppen och naturlig kommunikation med alla som vistas i förskolan.

Två gånger om året bjuder personalen in till vårdnadshavarmöte där det informeras om förskolans verksamhet. Vi arbetar temainriktat så under mötet presenteras hur och varför det blev det temat. På dessa möten presenteras förskolans styrdokument, lokala arbetsplanen, likabehandlingsplanen och planen mot kränkande behandling.

En gång/termin erbjuder pedagogerna in till ett utvecklingssamtal där pedagogerna tillsammans med vårdnadshavarna samtalar om barnets utveckling.