Att välja ett föräldrakooperativ, innebär en stor möjlighet att påverka ditt barns vardag och att få en större inblick i verksamheten.  

Alla familjer med barn på Kalven är medlemmar i vår förening Föräldrakooperativet Kalven där samtliga vårdnadshavare har en plats i styrelsen. Det innebär att du som vårdnadshavare får stor inblick, inflytande och delaktighet i ditt barns vardag. 

Är du intresserad av att veta mer är du varmt väkommen att kontakta oss. 

Vårdnadshavare

När nya familjer vill börja hos oss informeras personal och de bjuder in de aktuella familjerna att hälsa på vid några tillfällen före inskolningen. På så vis får barnen och vårdnadshavarna en lång inskolning, som ger trygga barn. Vi har två veckors inskolning och längre om behov finns. Inskolning sker året runt.

För trygga syskon kan vi erbjuda en kortare inskolning om pedagogerna och familjen anser det vara bra för barnet.

Personalen tycker det är viktigt med den dagliga kontakten vid lämning och hämtning. Förskolans målsättning är att ha en öppen och naturlig kommunikation med alla som vistas i förskolan.

Två gånger om året bjuder personalen in till vårdnadshavarmöte där det informeras om förskolans verksamhet. Vi arbetar temainriktat så under mötet presenteras hur och varför det blev det temat. På dessa möten presenteras förskolans styrdokument, lokala arbetsplanen, likabehandlingsplanen och planen mot kränkande behandling.

En gång/termin erbjuder pedagogerna in till ett utvecklingssamtal där pedagogerna tillsammans med vårdnadshavarna samtalar om barnets utveckling.


I dropbox finns viktiga dokument endast tillgängliga för styrelsens medlemmar. (inloggnings uppgifter tillhandahålles av IT-ansvarig)